Zwiedzanie Kampusu Bydgoskiego (przyszli studenci Collegium Medicum)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Niedziela (4.09)
-